Home » Badania »

 

Powłoki Funkcjonalne

 

Zastosowanie: Elastyczne elektrody transparentne, Powierzchnie dielektryczne, Transparentne elementy grzejne, Powierzchnie katalityczne

Materiały: Farby z Płatkami grafenowymi, Nanorurki węglowe, Nanproszki srebra, BaTiO3, ZnS

Podłoża: Elastyczne folie polimerowe, Papier, Szkło, Ceramika. Podłoża płaskie oraz o kształtach nieregularnych.

Technika: Powlekanie natryskowe

 

Elastyczne elektrody transparentne

Wysoka transmisja ~ 80% (for λ=550 nm)

Rezystancja powierzchniowa 6,5kΩ/□

Wysoka wytrzymałość mechaniczna

Procesy niskotemperaturowe (<25 °C)

Brak konieczności stosowania pomieszczeń o podwyższonej czystości

Procesy bezpróżniowe, wielkopowierzchniowe

Pokrywanie powierzchni o zróżnicowanych kształtach