Home »

 

Projekty

 

Bieżące projekty:

1. Grafenowe pasty i atramenty do drukowania ścieżek i warstw przewodzących w zastosowaniu do zabezpieczenia dokumentów

GRAFTECH NCBiR, GRAFInks, nr projektu: 513L 1142 0907 000.

2. Pasty na bazie nanoproszków srebra do zastosowań w elektronice i elektroenergetyce

 

DEMONSTRATOR + NCBiR, Nanopasty, nr projektu: WND-DEM-1-215/00.