Home »

 

Kontakt

 

Zakład Mikrotechnologii i Nanotechnologii,

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej,

Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska,

ul. św. A. Boboli 8, 02-525 Warszawa

zmn@mchtr.pw.edu.pl